ROZSVĚCENÍ 

PIVOVARSKÉHO 

VÁNOČNÍHO 

STROMU

27. 11. 2022