AKTUALITY


Z Dalešic do celého světa za 5 dní!

První ročník sokolského příměstského tábora s názvem Letem světem se sokolíkem Pepíkem se konal 12.7. - 16. 7. 2021 v Dalešicích. Přihlášených cestovatelů ve věku od 5 do 11 let bylo 23. Dobrodruzi se drželi statečně po celou dobu našeho cestování a nemuseli jsme počítat žádné ztráty. Putování bylo občas náročné, ale za pomoci Blanky, Moniky a Veroniky se cestovatelé vždy vrátili zpět do naší sokolovny. Na nejlepší táborovou kuchařku jsme pasovali paní Ladu z pohostinství Stodola. Dle našeho přání připravila každý den chutná jídla doplněná točenou limonádou a sladkou tečkou navíc. Dokázala rychle zareagovat na změnu programu z důvodu nepřízně počasí a tolerovala řádění cestovatelů na trampolíně a kolotoči po každém obědě. 

Tábor jsme začali z důvodu coronavirové situace samotestováním účastníků a podepisováním čestných prohlášení. Následovalo zahájení v podobě nástupu, představování vedoucích a celotáborové hry. Cestovatelé byli rozděleni do čtyř skupin (týmů) podle barev a věkového rozložení. Každý tým měl svého vedoucího z řad dětí, který za ostatní zodpovídal a organizoval svoji skupinu při soutěžích. Cestovatelé obdrželi pas, který si nazdobili, podepsali a připnuli pomocí karabinek na batůžek. Společně jsme si zahráli pár seznamovacích her a vyrazili do Evropy. Cestou jsme několikrát zažili potopu, nálet, setkali se s nepřítelem a vyhýbali se bombám. Během dopoledne cestovatelé při hrách v týmech navštívili různá místa Evropy, hledali zvláštní místa podle fotografií během cesty a sbírali přírodniny. Po obědě se musel každý cestoval podílet na výrobě cestovatelského outfitu (trička) v týmových barvách. Cestování jsme zakončili vyhodnocením soutěží, rozdělením nálepek do cestovních pasů a řáděním v sokolovně.

V úterý nás čekalo cestování po Americe. Společně jsme si pověděli pár zajímavých informací o tomto kontinentě a pustili se do vyrábění indiánských čelenek. Indiáni byli dobří stopaři a proto jsme si i my zopakovali stopy zvířat, nachystali rohlíkové dalekohledy a vyrazili po šipkách a stopách objevovat Ameriku. Cestou jsme opět statečně zdolávali překážky. Oslepilo nás sluníčko, prolézali jsme nastraženými pastmi a skákali po jedné noze před bledou tváří. Sluníčko bylo neúprosné, tak jsme zakončili naši cestu koupáním v jezerech Severní Ameriky. O odpolední program se postaral Ing. Jan Klusáček v místní myslivně. Naši cestovatelé mohli na vlastní oči pozorovat malá bažantí kuřátka, dozvědět se zajímavosti o lesní zvěři a ošahat si kůže, paroží a lebky zvěře. Pan Klusáček dokázal naše cestovatele zaujmout i trpělivě vyslechnout jejich zážitky.

Středeční dopolední déšť zhatil naše cestovatelské plány do Austrálie. Museli jsme tedy zvolit bližší kontinent a vyrazit do Asie. Navštívila nás světoznámá jogínka a s ní jsme si zacvičili ranní jógu. Část dopolední svačinky byla pro některé oříškem. Procvičili jsme si naši trpělivost a jemnou motoriku při pojídání čínských nudlí hůlkami. Posilnili jsme se a pustili se do vyrábění čínských klobouků z papíru. Naštěstí kolem poledne se počasí umoudřilo a mohli jsme vyrazit ven. Odpoledne cestovatelé obdrželi papírové peněženky na krk a soutěžili před sokolovnou na stanovištích. Na sedmi stanovištích plnili úkoly dovednostního a sportovního charakteru a získávali sokolské penízky tzv. sokolíky. Někteří rychlíci si vydělali i okolo padesáti sokolíků. 

Ve čtvrtek nás čekal cyklovýlet do Afriky. Všichni cestovatelé vyrazili na svých strojích do černého kontinentu. Na cyklostezce do Valče jsme v týmech hledali typické africké předměty, skládali puzzle s africkou tématikou a v džungli hledali zelené papoušky (čtverečky z papíru). Tuto nebezpečnou výpravu zvládli opět všichni. Bylo jen pár odřeninek a jedno rozbité kolo. Odpoledne cestovatelé do svých pasů dostali další nálepky, spočítali sokolíky a vyrazili nakupovat do sokolského obchůdku. Nabídka byla pestrá a cestovatelé nakupovali a nakupovali, až vše utratili.

Týden jsme zakončili cestou lodí do Austrálie (na Hartvíkovickou pláž). Počasí nám přálo, tak se cestovatelé vyřádili jak ve vodě, tak při hrách s bahýnkem na pláži. Po výborném obědě jsme opět využili vodních radovánek a pak už nás čekala jen cesta zpět do Dalešic. Tábor jsme zakončili nástupem s rozloučením a všichni cestovatelé obdrželi na památku společnou fotografii a malý dárek od městyse Dalešice.

Děkujeme TJ Sokol Dalešice za poskytnutí zázemí, městysi Dalešice za zapůjčení várnice a vstřícnost, našim vedoucím za přípravu tábora a všem cestovatelům za super týden! Fotogalerie ke shlédnutí zde: https://photos.app.goo.gl/g2tQ4WaL8KhJgWYo6


OBNOVUJEME ČINNOST


Od 17. .5 2021 obnovujeme činnost TJ Sokol Dalešice. Schůzky však mohou probíhat pouze ve venkovních prostorách v počtu max. 30 osob. Pokud nebude příznivé počasí (tedy pokud bude pršet), cvičení se nekoná.

Děti od 7 do 18 let musí před zahájením schůzky předat vedoucí cvičení čestné prohlášení podepsané jedním z rodičů.

Těšíme se na vás!


HLEDÁ SE DOBROVOLNÍK!

Bylo nás víc než 80!

Akce "Hledá se dobrovolník!" pořádaná v rámci celostátní úklidové akce Ukliďme Česko odstartovala 27. března v 9:00 před sokolovnou v Dalešicích. Celkem se zúčastnilo okolo osmdesáti dobrovolníků, z toho zhruba polovinu tvořily děti a mládež. Intravilán Dalešic a blízkého okolí byl rozdělen do patnácti různých tras. Na startu účastníci obdrželi mapku trasy, pytle, provázky, rukavice, certifikát dobrovolníka a drobné občerstvení na cestu. Rodiny či malé skupinky vyrazily po určené trase a brzy se plnily první pytle odpadem. Naplněné pytle nechávaly na trase a v mapě křížkem označily místo, kde pytle zanechaly. Na vytipované trasy vyrazilo i více skupin najednou z důvodu velkého množství odpadu. Několik skupin dobrovolníku se přihlásilo o další pytle, které snadno naplnily. Kromě běžného odpadu jako sáčky, PET lahve a plechovky, byly nalezeny předměty všeho druhu jako například různé části automobilů, dětský bazén, sprcha, mrtvá zvířata v pytlích a nebo i použité pleny pro dospělé i děti.

V odpoledních hodinách a během pondělního dopoledne byl veškerý posbíraný odpad svezen zaměstnanci Městyse Dalešice.

Byli jsme překvapeni, jak velké množství odpadu se podařilo vysbírat a kolik dobrovolníků se v Dalešicích našlo. Dobrou zprávou tedy je, že hodně lidem není lhostejná čistota prostředí, ve kterém žijeme. Jménem organizátorů děkuji Městysi Dalešice za podporu celé akce a zejména všem spoluobčanům, kteří se akce zúčastnili. Tak zase za rok!
ZVEME VÁS

Z důvodů vládních nařízená zatím žádné plánované akce nejsou. Doufáme, že se vše brzy uklidní a budeme moci společně něco podniknout. Sledujte stránky i nadále.Ohlédnutí za loňským rokem