ZVEME VÁS

leden - březen           Župní florbalová liga

14. 1.                            bruslení (stadion Rouchovany 15. 45 - 16 45)

14. 2.                           Sokolský karneval v dalešické sokolovně

20.3.                          Valná hromada jednoty

21. 3.                          Závěrečný turnaj ŽFL kategorie mini, mladší a starší

22.3.                          Závěrečný turnaj ŽFL kategorie dorost, junioři a muži

18. 4.                          přebor župy ve SG a šplhu v Moravských Budějovicích

2. 5.                            župní závod v přespolním běhu v Kněžicích

16. 5.                           župní přebor v atletice v TřebíčiAktualityNOC SOKOLOVEN

Noc Sokoloven byla zahájena v 17 hodin krátkým a vtipným projevem pana starosty T.J. Sokol Dalešice Josefa Potůčka a organizátorů akce. Následovala půlhodinová ukázka ze cvičení předškoláčků a divadelní představení spolku DUDEK, který je veden paní Magdou Potůčkovou. Poté předvedla své gymnastické vystoupení cvičenka z mladších žákyň Edita Hamplová. V 18 hodin začala bojová hra pro děti školního věku. Zúčastnit se ji mohly také menší děti s rodiči, kteří jim pomáhali luštit šifry a číst zadání úkolů, které souvisely se Sokolem Dalešice. Po celou dobu akce probíhala na galerii Sokolovny výstava dobových a historických fotografií a také prezentace fotografií z činnosti naší jednoty. V předsálí sokolovny probíhala tvořivá dílnička pro děti, kde si mohly vyrobit lodičky z kůry, které budeme společně vypouštět při vzpomínkové akci 8.10. v Památný den Sokolstva na Pivovarském rybníce u Dalešic. Velkému zájmu se těšilo také malování na obličej. V půl sedmé byl venku zapálen oheň a začalo se opékat, hrát na kytaru a a zpívat. Po celou dobu panovala pohodová a přátelská zábava. Okolo 21 hodiny jsme se sešli s dětmi v tělocvičně, zahráli jsme si pár uklidňujících her před spaním, následovala večerní hygiena a pohádka O pejskovi a kočičce, jak vařili dort. Chvíli trvalo, než všichni usnuli, protože zážitků bylo opravdu hodně.

Budíček jsme si naplánovali okolo sedmé hodiny. Nezapomněli jsme ani na rozcvičku, po které byla vydatná snídaně, na kterou nám napekly hodné maminky. Po snídani dostali všichni odvážlivci diplom za přespání v Sokolovně s malou sladkou odměnou a okolo deváté hodiny jsme akci ukončili. Našeho prvního ročníku se zúčastnilo přibližně 80 - 90 lidí a přespalo 20 dětí a 3 dospělí.

Akci podpořil Městys Dalešice (píšťallky s logem, svítící kroužky, sladkosti) a T.J. Sokol Dalešice (občerstvení).

divadelní ukázka
divadelní ukázka
živý obraz (fresbee)
živý obraz (fresbee)
pohoda u ohně
pohoda u ohně
tvořivá dílnička
tvořivá dílnička

ZVEME VÁS

28. 9. Noc sokoloven

8. 10. Památný den sokolstva - večer sokolských světel (odchod od sokolovny v 18.00)

12. 10. Župní přebor v přespolním běhu v Dalešicích; vyhlášení přeborníků za cvičební rok 2018/2019

23. 11. Župní přebor v plavání v Jihlavě

23. 11. Akce pro seniory - Moravské Budějovice

5. 1. Novoroční výstup na Babylon