AKTUALITY

8. říjen ➡️ PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA 🇨🇿 

“Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa." Těmito slovy hodnotil prezident Tomáš Garrigue Masaryk příspěvek sokolů ke vzniku samostatného státu v listopadu 1918. Také po vzniku Protektorátu Čechy a Morava sokolové zůstali věrni své vlasti a ve velkém se zapojovali do činnosti odbojových organizací, včetně vytvoření organizace vlastní - Obce sokolské v odboji. Odbojové aktivity sokolů nezůstaly před gestapem utajeny. Činnost Sokola byla proto K.H.Frankem v dubnu 1941 nejprve zastavena a po nástupu říšského protektora Reinharda Heydricha v září 1941 začaly popravy. Konečné vypořádání se Sokolem proběhlo v noci na 8. října 1941 v rámci tzv. Akce Sokol. Zatčeno při ní bylo na 1500 sokolů, kteří putovali do Terezína a odtud dále do Osvětimi. Část zatčených byla popravena, konce války se nedožila ani většina ostatních zadržených. Sokolský odboj však Němci nezlomili, naopak, později sehrál důležitou roli při přípravách atentátu právě na Reinharda Heydricha."

V průběhu let 1939-1945 bylo podle poválečných součtů, vytvořených na základě odpovědí z 80 % českých a moravských sokolských jednot, vězněno celkem 11 611 sokolů a sokolek, 1 212 bylo popraveno, v koncentračních táborech a věznicích zemřelo dalších 2 176. V Květnovém povstání padlo dalších 654 sokolů a 164 bylo raněno.

https://www.sokol.eu/akce/pamatny-den-sokolstva
Snímek z X. všesokolského sletu v Praze, publikovaný na titulní straně Pestrého týdne 9.7.1938 zachycuje slavnou prostnou »Přísaha republice«: "Dvacet osm tisíc Sokolů, dvacet osm tisíc ukázněných mužů, dvacet osm tisíc bijících srdcí pro svoji vlast, masa jednotlitá, silná a bratrská - tak se jevila úžasná prostná mužů, třikrát přesně a dokonale zacvičená na X. všesokolském sletě v Praze." - Na snímku pohled na cvičiště s náčelnického můstku."


Nový cvičební rok 2020/2021

Začínáme od 7. 9. 2020 - cvičební rozpis ve fotogalerii nebo ke stažení zde ⬇️.ZVEME VÁSz

září                      zahájení cvičebních hodin

3. 10.                   Župní přebor v přespolním běhu v DalešicíchOhlédnutí za loňským rokem


NOC SOKOLOVEN

Noc Sokoloven byla zahájena v 17 hodin krátkým a vtipným projevem pana starosty T.J. Sokol Dalešice Josefa Potůčka a organizátorů akce. Následovala půlhodinová ukázka ze cvičení předškoláčků a divadelní představení spolku DUDEK, který je veden paní Magdou Potůčkovou. Poté předvedla své gymnastické vystoupení cvičenka z mladších žákyň Edita Hamplová. V 18 hodin začala bojová hra pro děti školního věku. Zúčastnit se ji mohly také menší děti s rodiči, kteří jim pomáhali luštit šifry a číst zadání úkolů, které souvisely se Sokolem Dalešice. Po celou dobu akce probíhala na galerii Sokolovny výstava dobových a historických fotografií a také prezentace fotografií z činnosti naší jednoty. V předsálí sokolovny probíhala tvořivá dílnička pro děti, kde si mohly vyrobit lodičky z kůry, které budeme společně vypouštět při vzpomínkové akci 8.10. v Památný den Sokolstva na Pivovarském rybníce u Dalešic. Velkému zájmu se těšilo také malování na obličej. V půl sedmé byl venku zapálen oheň a začalo se opékat, hrát na kytaru a a zpívat. Po celou dobu panovala pohodová a přátelská zábava. Okolo 21 hodiny jsme se sešli s dětmi v tělocvičně, zahráli jsme si pár uklidňujících her před spaním, následovala večerní hygiena a pohádka O pejskovi a kočičce, jak vařili dort. Chvíli trvalo, než všichni usnuli, protože zážitků bylo opravdu hodně.

Budíček jsme si naplánovali okolo sedmé hodiny. Nezapomněli jsme ani na rozcvičku, po které byla vydatná snídaně, na kterou nám napekly hodné maminky. Po snídani dostali všichni odvážlivci diplom za přespání v Sokolovně s malou sladkou odměnou a okolo deváté hodiny jsme akci ukončili. Našeho prvního ročníku se zúčastnilo přibližně 80 - 90 lidí a přespalo 20 dětí a 3 dospělí.

Akci podpořil Městys Dalešice (píšťallky s logem, svítící kroužky, sladkosti) a T.J. Sokol Dalešice (občerstvení).

divadelní ukázka
divadelní ukázka
živý obraz (fresbee)
živý obraz (fresbee)
pohoda u ohně
pohoda u ohně
tvořivá dílnička
tvořivá dílnička