AKTUALITY

Milé sestry, milí bratři,

minulý týden odešla do sokolského nebe bývalá náčelnice České obce sokolské a Světového svazu sokolstva Jarina Žitná. K uctění její památky byla v Tyršově domě umístěna kondolenční kniha, do které se ještě pořád můžete podepsat. Knihu najdete u vchodu do Tyršova domu z ulice Újezd (vrátnice 1) do čtvrtka 25. 2. 2021 do večera.

Do stejného dne (do 15:00) je možné poslat kondolenci na email odbor.vsestrannosti@sokol.eu. Takto poslané rozloučení bude do kondolenční knihy vloženo a ta bude následně předána rodině.

Mezi prvními kondolovala v Tyršově domě Hana Moučková, starostka ČOS, která na sestru Jarinu zavzpomínala takto: "Velice si vážím všeho, co jsi pro Sokol vykonala. Tvá práce nebude zapomenuta a slibuji, že se vynasnažím, aby sokolové ve tvém odkazu pokračovali. Bylo mi ctí po tvém boku rozvíjet náš spolek."

Poslední rozloučení s Jarinou Žitnou proběhne v rodinném kruhu v pátek 26. 2. v obřadní síni libereckého krematoria ve 12:00.

ZVEME VÁS

Z důvodů vládních nařízená zatím žádné plánované akce nejsou. Doufáme, že se vše brzy uklidní a budeme moci společně něco podniknout. Sledujte stránky i nadále.Ohlédnutí za loňským rokem