Akce a výsledkové listiny

Druhý ročník akce Ukliďme Česko v Dalešicích 

Letošní úklid s názvem Ukliďme opět Dalešice! jsme museli z důvodu nepříznivého počasí přesunout ze soboty 2. dubna na sobotu 23. dubna. Počasí se opravdu umoudřilo, ale dobrovolníků přišlo skoro o polovinu méně, než při loňském ročníku. Organizátoři rozdělili katastr Dalešic na 16 sběrných tras. Účastníci sběru obdrželi pytle, pevné rukavice, provázky, drobné občerstvení na cestu, nálepku s logem Ukliďme Česko a mapu trasy sběru. Dobrovolníci poctivě sbírali a zavázané pytle s odpadem zanechávali na viditelných místech, která v mapě označili křížkem. Po ukončení sběru vhodili mapu s vyznačenými místy do schránky Městyse Dalešice. Pracovníci Městyse pak v pondělí svezli všechen posbíraný odpad. Řada skupin musela obejít dvě trasy a čas sběru se tedy některým dost prodloužil. 

Děkujeme všem dobrovolníkům za velkou smysluplnou pomoc!

Podařilo se nám posbírat 0,44 t odpadu.


Ohlédnutí za 2. Nocí sokolovny v Dalešicích 

TJ Sokol Dalešice se zapojil v pátek 24. 9. 2021 do Evropského týdne sportu akcí Noc sokolovny. Druhý ročník této úspěšné akce se stal součástí řady různorodých programů, které probíhaly v sokolských jednotách v celé ČR pod názvem #BeActive Sokol spolu v pohybu.

Noc sokolovny Dalešice zahájil starosta naší jednoty RNDr. Josef Potůček. Seznámil diváky s pravidelnou činností jednoty a chystanými akcemi. Následovala půlhodinová ukázka cvičení předškolních dětí, dále program pokračoval krátkou Ekologickou pohádkou z produkce dětského divadelního souboru DUDEK a poté už se v sokolovně rozprostřely stoly a nadešel čas na ping-pongové souboje.

V předsálí byly nachystány dvě rukodělné dílničky pro šikovné ručičky- výroba papírových netopýrů a kukuřičných postaviček. Menší děti využívaly dostatečně venkovní skákací hrad a fronta u malování na obličej nebrala konce.

Po 18. hodině začaly soutěže pro předškolní a školní děti. Všem zúčastněným se podařilo získat po splnění nelehkých úkolů stahovací vak s logem #BeActive Sokol spolu v pohybu, ve kterém byla ještě spousta drobných překvapení. Od 19. hodin pokračoval program posezením u ohně s opékáním špekáčků za hudebního doprovodu. Po 21. hodině se sokolovna proměnila v útulnou spací komnatu. Děti se zachumlaly do svých spacáků a sledovaly večerníček Bob a Bobek ve škole sportu. Po 22. hodině postupně utichal zpěv u ohně a 25 odvážných sokolíků si popřálo dobrou noc a ponořilo se do spravedlivého spánku.

Noc byla poměrně klidná a do krásného sobotního rána nás přivítalo podzimní sluníčko. Vylákalo všechny na rozcvičku před sokolovnu, aby nám pak ještě více zachutnala sladká snídaně od maminek.

Na závěr ještě obdrželi všichni odvážlivci diplom za přespání v sokolovně a vyrazili do svých domovů.

Opět velice děkujeme za finanční podporu Městysi Dalešice a za materiální podporu v podobě stahovacích vaků, svítících náramků a dalších předmětů ČOS.


Z Dalešic do celého světa za 5 dní!

První ročník sokolského příměstského tábora s názvem Letem světem se sokolíkem Pepíkem se konal 12.7. - 16. 7. 2021 v Dalešicích. Přihlášených cestovatelů ve věku od 5 do 11 let bylo 23. Dobrodruzi se drželi statečně po celou dobu našeho cestování a nemuseli jsme počítat žádné ztráty. Putování bylo občas náročné, ale za pomoci Blanky, Moniky a Veroniky se cestovatelé vždy vrátili zpět do naší sokolovny. Na nejlepší táborovou kuchařku jsme pasovali paní Ladu z pohostinství Stodola. Dle našeho přání připravila každý den chutná jídla doplněná točenou limonádou a sladkou tečkou navíc. Dokázala rychle zareagovat na změnu programu z důvodu nepřízně počasí a tolerovala řádění cestovatelů na trampolíně a kolotoči po každém obědě.

Tábor jsme začali z důvodu coronavirové situace samotestováním účastníků a podepisováním čestných prohlášení. Následovalo zahájení v podobě nástupu, představování vedoucích a celotáborové hry. Cestovatelé byli rozděleni do čtyř skupin (týmů) podle barev a věkového rozložení. Každý tým měl svého vedoucího z řad dětí, který za ostatní zodpovídal a organizoval svoji skupinu při soutěžích. Cestovatelé obdrželi pas, který si nazdobili, podepsali a připnuli pomocí karabinek na batůžek. Společně jsme si zahráli pár seznamovacích her a vyrazili do Evropy. Cestou jsme několikrát zažili potopu, nálet, setkali se s nepřítelem a vyhýbali se bombám. Během dopoledne cestovatelé při hrách v týmech navštívili různá místa Evropy, hledali zvláštní místa podle fotografií během cesty a sbírali přírodniny. Po obědě se musel každý cestoval podílet na výrobě cestovatelského outfitu (trička) v týmových barvách. Cestování jsme zakončili vyhodnocením soutěží, rozdělením nálepek do cestovních pasů a řáděním v sokolovně.

V úterý nás čekalo cestování po Americe. Společně jsme si pověděli pár zajímavých informací o tomto kontinentě a pustili se do vyrábění indiánských čelenek. Indiáni byli dobří stopaři a proto jsme si i my zopakovali stopy zvířat, nachystali rohlíkové dalekohledy a vyrazili po šipkách a stopách objevovat Ameriku. Cestou jsme opět statečně zdolávali překážky. Oslepilo nás sluníčko, prolézali jsme nastraženými pastmi a skákali po jedné noze před bledou tváří. Sluníčko bylo neúprosné, tak jsme zakončili naši cestu koupáním v jezerech Severní Ameriky. O odpolední program se postaral Ing. Jan Klusáček v místní myslivně. Naši cestovatelé mohli na vlastní oči pozorovat malá bažantí kuřátka, dozvědět se zajímavosti o lesní zvěři a ošahat si kůže, paroží a lebky zvěře. Pan Klusáček dokázal naše cestovatele zaujmout i trpělivě vyslechnout jejich zážitky. 

Středeční dopolední déšť zhatil naše cestovatelské plány do Austrálie. Museli jsme tedy zvolit bližší kontinent a vyrazit do Asie. Navštívila nás světoznámá jogínka a s ní jsme si zacvičili ranní jógu. Část dopolední svačinky byla pro některé oříškem. Procvičili jsme si naši trpělivost a jemnou motoriku při pojídání čínských nudlí hůlkami. Posilnili jsme se a pustili se do vyrábění čínských klobouků z papíru. Naštěstí kolem poledne se počasí umoudřilo a mohli jsme vyrazit ven. Odpoledne cestovatelé obdrželi papírové peněženky na krk a soutěžili před sokolovnou na stanovištích. Na sedmi stanovištích plnili úkoly dovednostního a sportovního charakteru a získávali sokolské penízky tzv. sokolíky. Někteří rychlíci si vydělali i okolo padesáti sokolíků.  

Ve čtvrtek nás čekal cyklovýlet do Afriky. Všichni cestovatelé vyrazili na svých strojích do černého kontinentu. Na cyklostezce do Valče jsme v týmech hledali typické africké předměty, skládali puzzle s africkou tématikou a v džungli hledali zelené papoušky (čtverečky z papíru). Tuto nebezpečnou výpravu zvládli opět všichni. Bylo jen pár odřeninek a jedno rozbité kolo. Odpoledne cestovatelé do svých pasů dostali další nálepky, spočítali sokolíky a vyrazili nakupovat do sokolského obchůdku. Nabídka byla pestrá a cestovatelé nakupovali a nakupovali, až vše utratili. 

Týden jsme zakončili cestou lodí do Austrálie (na Hartvíkovickou pláž). Počasí nám přálo, tak se cestovatelé vyřádili jak ve vodě, tak při hrách s bahýnkem na pláži. Po výborném obědě jsme opět využili vodních radovánek a pak už nás čekala jen cesta zpět do Dalešic. Tábor jsme zakončili nástupem s rozloučením a všichni cestovatelé obdrželi na památku společnou fotografii a malý dárek od městyse Dalešice. 

Děkujeme TJ Sokol Dalešice za poskytnutí zázemí, městysi Dalešice za zapůjčení várnice a vstřícnost, našim vedoucím za přípravu tábora a všem cestovatelům za super týden! Fotogalerie ke shlédnutí zde: https://photos.app.goo.gl/g2tQ4WaL8KhJgWYo6 


NOC SOKOLOVEN

Noc Sokoloven byla zahájena v 17 hodin krátkým a vtipným projevem pana starosty T.J. Sokol Dalešice Josefa Potůčka a organizátorů akce. Následovala půlhodinová ukázka ze cvičení předškoláčků a divadelní představení spolku DUDEK, který je veden paní Magdou Potůčkovou. Poté předvedla své gymnastické vystoupení cvičenka z mladších žákyň Edita Hamplová. V 18 hodin začala bojová hra pro děti školního věku. Zúčastnit se ji mohly také menší děti s rodiči, kteří jim pomáhali luštit šifry a číst zadání úkolů, které souvisely se Sokolem Dalešice. Po celou dobu akce probíhala na galerii Sokolovny výstava dobových a historických fotografií a také prezentace fotografií z činnosti naší jednoty. V předsálí sokolovny probíhala tvořivá dílnička pro děti, kde si mohly vyrobit lodičky z kůry, které budeme společně vypouštět při vzpomínkové akci 8.10. v Památný den Sokolstva na Pivovarském rybníce u Dalešic. Velkému zájmu se těšilo také malování na obličej. V půl sedmé byl venku zapálen oheň a začalo se opékat, hrát na kytaru a a zpívat. Po celou dobu panovala pohodová a přátelská zábava. Okolo 21 hodiny jsme se sešli s dětmi v tělocvičně, zahráli jsme si pár uklidňujících her před spaním, následovala večerní hygiena a pohádka O pejskovi a kočičce, jak vařili dort. Chvíli trvalo, než všichni usnuli, protože zážitků bylo opravdu hodně.

Budíček jsme si naplánovali okolo sedmé hodiny. Nezapomněli jsme ani na rozcvičku, po které byla vydatná snídaně, na kterou nám napekly hodné maminky. Po snídani dostali všichni odvážlivci diplom za přespání v Sokolovně s malou sladkou odměnou a okolo deváté hodiny jsme akci ukončili. Našeho prvního ročníku se zúčastnilo přibližně 80 - 90 lidí a přespalo 20 dětí a 3 dospělí.

Akci podpořil Městys Dalešice (píšťallky s logem, svítící kroužky, sladkosti) a T.J. Sokol Dalešice (občerstvení).

Tvořivá dílnička
Tvořivá dílnička
Divadelní ukázka
Divadelní ukázka
Pohoda u ohně
Pohoda u ohně
Živý obraz (fresbee)
Živý obraz (fresbee)


Drobné ceny pro závodníky věnovali:

Pivovar Dalešice, a.s., cukrářství Renata Vonešová, smíšení zboží Božena Veselá, pan Luboš Bazala, Večerka Dalešice

Děkujeme!

Výsledkové listiny z jednotlivých soutěží a přeborů

7.5.2022

Župní závod v přespolním běhu

Kněžice

11.12.2021

Přebor župy v plavání

Jihlava

10.10.2021

Přebor župy v přespolním běhu

Dalešice

3.10.2020

Přebor župy v přespolním běhu

Dalešice

11.5.2019

Přebor župy v atletice

Třebíč

24. 11. 2018

Přebor župy v plavání

Jihlava

21. 4. 2018

Přebor župy ve SG a šplhu

Moravské Budějovice

8. 10. 2017 

Přebor župy v přespolním běhu

23.11.2019

Přebor župy v plavání

Jihlava

27.4.2019

Župní závod v přespolním běhu

Kněžice

6. 10. 2018

Přebor župy v přespolním běhu

Dalešice

28. 4. 2018

Župní závod v přespolním běhu

Kněžice


24. 9. 2017

sletová štafeta v Moravských Budějovicích

12.10.2019

Župní závod v přespolním běhu

Dalešice

13.4.2019

Přebor župy ve sportovní gymnastice

Moravské Budějovice

12. 5. 2018

Přebor župy v atletice 

Třebíč

25. 11. 2017

Župní přebor v plavání

9. 9. 2017

Běh Matyáše Žďárského