Akce a výsledkové listiny


NOC SOKOLOVEN

Noc Sokoloven byla zahájena v 17 hodin krátkým a vtipným projevem pana starosty T.J. Sokol Dalešice Josefa Potůčka a organizátorů akce. Následovala půlhodinová ukázka ze cvičení předškoláčků a divadelní představení spolku DUDEK, který je veden paní Magdou Potůčkovou. Poté předvedla své gymnastické vystoupení cvičenka z mladších žákyň Edita Hamplová. V 18 hodin začala bojová hra pro děti školního věku. Zúčastnit se ji mohly také menší děti s rodiči, kteří jim pomáhali luštit šifry a číst zadání úkolů, které souvisely se Sokolem Dalešice. Po celou dobu akce probíhala na galerii Sokolovny výstava dobových a historických fotografií a také prezentace fotografií z činnosti naší jednoty. V předsálí sokolovny probíhala tvořivá dílnička pro děti, kde si mohly vyrobit lodičky z kůry, které budeme společně vypouštět při vzpomínkové akci 8.10. v Památný den Sokolstva na Pivovarském rybníce u Dalešic. Velkému zájmu se těšilo také malování na obličej. V půl sedmé byl venku zapálen oheň a začalo se opékat, hrát na kytaru a a zpívat. Po celou dobu panovala pohodová a přátelská zábava. Okolo 21 hodiny jsme se sešli s dětmi v tělocvičně, zahráli jsme si pár uklidňujících her před spaním, následovala večerní hygiena a pohádka O pejskovi a kočičce, jak vařili dort. Chvíli trvalo, než všichni usnuli, protože zážitků bylo opravdu hodně.

Budíček jsme si naplánovali okolo sedmé hodiny. Nezapomněli jsme ani na rozcvičku, po které byla vydatná snídaně, na kterou nám napekly hodné maminky. Po snídani dostali všichni odvážlivci diplom za přespání v Sokolovně s malou sladkou odměnou a okolo deváté hodiny jsme akci ukončili. Našeho prvního ročníku se zúčastnilo přibližně 80 - 90 lidí a přespalo 20 dětí a 3 dospělí.

Akci podpořil Městys Dalešice (píšťallky s logem, svítící kroužky, sladkosti) a T.J. Sokol Dalešice (občerstvení).

Divadelní ukázka
Divadelní ukázka
Živý obraz (fresbee)
Živý obraz (fresbee)
Pohoda u ohně
Pohoda u ohně
Tvořivá dílnička
Tvořivá dílnička


Drobné ceny pro závodníky věnovali:

Pivovar Dalešice, a.s., cukrářství Renata Vonešová, smíšení zboží Božena Veselá, pan Luboš Bazala, Večerka Dalešice

Děkujeme!

Zde najdete výsledkové listiny z jednotlivých soutěží a přeborů.

3.10.2020

Přebor župy v přespolním běhu

Dalešice

11.5.2019

Přebor župy v atletice

Třebíč

24. 11. 2018

Přebor župy v plavání

Jihlava

21. 4. 2018

Přebor župy ve SG a šplhu

Moravské Budějovice

8. 10. 2017 

Přebor župy v přespolním běhu

23.11.2019

Přebor župy v plavání

Jihlava

27.4.2019

Župní závod v přespolním běhu

Kněžice

6. 10. 2018

Přebor župy v přespolním běhu

Dalešice

28. 4. 2018

Župní závod v přespolním běhu

Kněžice


24. 9. 2017

sletová štafeta v Moravských Budějovicích

12.10.2019

Župní závod v přespolním běhu

Dalešice

13.4.2019

Přebor župy ve sportovní gymnastice

Moravské Budějovice

12. 5. 2018

Přebor župy v atletice 

Třebíč

25. 11. 2017

Župní přebor v plavání

9. 9. 2017

Běh Matyáše Žďárského