Granty a projekty

MŮJ KLUB (2020)

 • Naše jednota získala finanční podporu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Programu MŮJ KLUB.
 • Název projektu: Sport kolem nás
 • Délka trvání projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
 • Výše podpory: 103 400 Kč
 • Podpora bude použita na podporu činnosti naší TJ včetně nákupu nového sportovního vybavení.

MŮJ KLUB (2019)

 • Naše jednota získala finanční podporu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Programu MŮJ KLUB.
 • Název projektu: Sportujeme s radostí
 • Délka trvání projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
 • Výše podpory: 127 600 Kč
 • Podpora bude použita na podporu činnosti naší TJ včetně nákupu nového sportovního vybavení.

MĚSTYS DALEŠICE (2019)

 • Vedení TJ Sokol Dalešice děkuje Městysu Dalešice za každoroční podporu naší činnosti (dar ve výši 49 000 Kč).

ČOS (2019)

 • Dotace z ČOS na podporu divadelní činnosti ve výši 24 200 Kč. Dotace byla použita na zakoupení nové opony.
MŮJ KLUB (2018) 
 • Naše jednota získala finanční podporu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Programu MŮJ KLUB.
 • Název projektu: Sportem ke zdraví
 • Délka trvání projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
 • Výše podpory: 93 500 Kč
 • Podpora bude použita na podporu činnosti naší TJ včetně nákupu nového sportovního vybavení.

SOKOLSKÁ ŽUPA PLUKOVNÍKA ŠVECE (2018)

 • státní dotace z prostředků MŠMT - Program III (Činnost sportovních organizací)
 • - všestrannost (2830 Kč) - doprava na soutěže
 • - vybavení tělocvičen - Projekt I. (5390 Kč) - částečné náklady na zakoupení stolu na stolní tenis
 • - standardizace nářadí - Projekt II. (2311 Kč) - zakoupena žíněnka
 • dotace Kraje Vysočina - na podporu celoroční činnosti dětí a mládeže - (9032 Kč) - startovné na soutěže
 • státní dotace z prostředků MŠMT - Program IV (Údržba a provoz sportovních zařízení)
 • - na provoz a údržbu sportovních zařízení (32 400 Kč) - energie, opravy