Historie dalešického ochotnického divadla

03.08.2023

Sokolská jednota v Dalešicích vznikla v roce 1921 jako pobočka mateřské jednoty v Hrotovicích. Cvičení se odehrávalo v pronajatém sále místního zámku. Významným okamžikem pro sokolskou jednotu byl příchod Bohumila Nezvala na místo řídícího učitele na školu do Dalešic v roce 1922. Ten se intenzivně zapojil do práce v Sokole a byl hybnou silou, která činnost jednoty rozvíjela. Začal prosazovat myšlenku na zbudování vhodného stánku pro sokolskou činnost, protože provizorní prostory v zámku byly ke cvičení naprosto nevyhovující. 

Věci se daly do pohybu v roce 1923. Byla zakoupena bývalá stodola a po jejím zbourání se započalo s výstavbou nové sokolovny. Na úhradu nemalých částek potřebných na zaplacení výdajů započali agilní členové kromě pořádání sbírek a tanečních zábav také nacvičovat divadelní představení. V roce 1924 jich sehráli rovnou pět. Po založení sokolské hudby se sokolští ochotníci nebáli nacvičit ani operety. A s velkým úspěchem. Obětavost a nadšení, které tehdy prokazovali, bylo obdivuhodné. Vše, co bylo třeba, si sami opatřili, včetně výroby kulis k jednotlivým hrám. Peněz na stavbu sokolovny a později na její vybavení se stále nedostávalo. Proto bylo každoročně sehráno několik divadelních představení, jejichž návštěvnost byla vysoká. Výtěžek z nich pak byl použit ve prospěch sokolovny. Představení sokolských ochotníků byla u obecenstva oblíbená a měla vždy velmi dobrou úroveň. 

Vše ale změnila doba Protektorátu a období II. světové války, kdy tato tradice byla přerušena a nebyla obnovena ani po skončení války. Ochotnické divadelnictví pak v šedesátých a sedmdesátých letech obnovila nová generace divadelníků pod hlavičkou Osvětové besedy Dalešice. 

Nová éra

Tradice sokolského divadla byla po mnohaleté přetržce oživena v roce 2000. Nejprve trochu nesměle dětským vánočním pásmem písní a koled a krátkou pohádkou "O dvanácti měsíčkách." I v následujících letech nacvičily cvičitelky Mgr. Věra Špačková, Magda Potůčková a Eva Čtvrtníčková Vánoční besídku, jejíž součástí byla pohádková divadelní hra s názvem "Sněhurka a sedm trpaslíků" a "Mrazík." Úspěch, který doposud sehraná představení měla, povzbudil všechny aktéry, a proto se pustili do náročnějších projektů i když stále v pohádkovém duchu. V roce 2003 to byla pohádka "Lotrando a Zubejda" kde účinkovalo 30 dětských herců. V následujících letech se soubor představil v pohádkových představeních s názvy "S čerty nejsou žerty" a "Čertovská růže." V roce 2005 oficiálně vznikl divadelní odbor TJ Sokol Dalešice, který navázal na předchozí etapu sokolských divadelních ochotníků a ochotníků při místní Osvětové besedě. Následovaly představení s názvy - "Popelka a princ", "Čáry báby Cotkytle" a hra "O Bedřišce a Kajetánovi," kterou přijel shlédnout sám autor Zdeněk Kozák. O zhlédnutém představení se vyjádřil velmi pochvalně.

Soubor se zúčastnil divadelní sokolské přehlídky v Boskovicích a také v Třebíči. 

Vedení divadelního souboru usoudilo, že herci dorostli k nastudování klasických divadelních her pro dospělé, proto soubor v roce 2009 rozdělil na dvě skupiny. Starší a mladší. Ti starší si dali název DUSOT, což je zkratka pro Divadelní umělecký soubor ochotný trpět. Ti mladší pokračovali v nastoupené tradici pohádkových her se zpěvy a uvedli hry "O perníkové chaloupce," "Dorotka a Pentlička," "Český Honza" a mimořádný úspěch sklidilo představení "O princezně, která snášela zlatá vejce" v roce 2012.

Starší se poprvé představili v roce 2010 s hrou "Elixír a Halíbela." Následovala hra "A je to v pytli" a posléze náročná komedie "Dokonalá svatba" a s větší pomlkou pak představení s názvem "Ó la la" (2015)

Pověst o kvalitě divadelních představení dalešických sokolských ochotníků se rozšířila i do okolí a celá řada diváků v hledišti je z okolních obcí. Proto je hlediště vždy zcela zaplněno. Nebylo tomu jinak ani při pohádkových představeních "Princezny a loupežníci, aneb zmatky kolem Katky," v roce 2013, "Jak se peklo zadlužilo" v roce 2014, "Popelka" v roce 2015 a "Krakonoš a zaječí fajfka" v roce 2016. Zvláštní zmínku si zaslouží mimořádně úspěšné představení dospělého souboru v roce 2016 s hrou Z. Svěráka a L. Smoljaka "České nebe." Že si soubor troufl nacvičit a perfektně předvést právě tuto náročnou hru, svědčí o jeho vysokých kvalitách.

Všechna představení končí ovacemi a dlouhotrvajícím potleskem. Výkony obou souborů, elán a obětavé vedení jsou zárukou, že tradice sokolského divadla v Dalešicích nezanikne a bude pokračovat i nadále.