III. sokolský příměstký tábor Dalešice 2023

14.07.2023

LETNÍ SVĚT KOUZEL

10. - 14. 7. 2023Zatímco ostatním dětem sotva nastaly prázdniny, tak v Dalešicích začala druhý týden v červenci Letní škola čar a kouzel. V pondělí 10. července přivítaly 40 mladých čarodějnických učňů 4 čarodějnice Blanka, Monika, Verča a Anetka. Po několika seznamovacích hrách se budoucí čarodějové vydali do lesa na tajemné místo, kde je kouzelný mluvící klobouk rozřadil do 4 skupin. Vznikly kouzelnické skupiny s názvy Nevelvír, Čarodějnický úřad, Zmijozel a Rozčarovaní. Děti hned začaly ve skupinách sbírat materiál na košťata a po cestě zpět plnily první úkoly. Po návratu do sokolovny následoval čarodějnický oběd a začalo tvořivé odpoledne. Skupinky dokončovaly košťata, probíhalo zdobení hůlek a savování triček. Zbývalo ještě otestovat sílu a pevnost košťat při soutěžních kláních. Všechny týmy nakonec obdržely podle svých zásluh kamínky, indicie a obrázky za plnění úkolů. První den na čarodějnické škole jsme zakončili učením čarodějnické hymny.


Druhý den tábora se nesl v duchu odvahy a vytrvalosti. Týmy musely zlému čaroději vzít celkem 20 barevných lístečků a poskládat z nich nelehké puzzle. Ne všem se tento úkol podařil. Pak už přijel kouzelný autobus, který zastavoval tam, kde si čarodějnice poručily. První zastávkou byla rozhledna Babylon. 40 mladých čarodějů se do ní vešlo jen tak tak. Svoji sílu si týmy vyzkoušely při přetahované a za odměnu pak všechny autobus zavezl k rybníku Kočičáku na báječné koupání. Po skvělém osvěžení nás čekal výborný oběd v restauraci U Staňků v Mohelně. I když bylo velmi horko, zavezl nás ještě autobus na Mohelenskou hadcovou step. Všichni už se pak těšili na vychlazenou sokolovnu a skvělé nanuky. Celý den jsme opět zakončili zpíváním hymny, rozdáváním kamínků, indicií a obrázků.


Středeční den byl ve znamení čar a kouzel. Každá skupinka obdržela návod na kouzlo a potřebné ingredience. Skupinky si vyzkoušely kouzla nejprve samostatně, domluvily se na postupu a pak vše předvedly na přehlídce kouzel odborné čarodějnické porotě. Všechna kouzla se zdařila a byla velmi efektní. Porota hodnotila mimo jiné také zapojení všech členů skupiny. Po svačince vyrazili mladí čarodějové na kouzelnou stezku k Pivovarskému rybníku. Po cestě opět plnili rozmanité úkoly. Po návratu do sokolovny následoval oběd a dokončování čarodějnické výbavy – trička, pláště, klobouky a hůlky. Pak se všichni čarodějové odebrali na výlet za zvířátky. V areálu bývalé družstva v prostorách firmy ZN-Motoren nás provedl pan Řezáč. Mohli jsme pozorovat nutrie, mladé pštrosy, klokany, krocany a prasátka. Pak se celá kouzelnická skupina přesunula za panem Klusáčkem, který nás poutavým vyprávěním spojeným s živými ukázkami, seznámil s různými druhy hadů. Obdivovali jsme například různé druhy úžovek, korálovku a kůži z krajty Božky. Den jsme opět zakončili tradičním způsobem.


Čtvrtý den nás čekal již tradiční cyklovýlet do Valče. Cyklisté byli rozděleni do dvou skupinek podle věku a svých schopností jízdy na kole. Nejmladší skupina se vydala tradiční cestou po cyklostezce do Valče. Druhá starší skupinka jela od sokolovny polní cestou a lesem směrem na Stropešín. Nakonec vznikla ještě třetí rychlejší skupinka, která si trasu prodloužila lesními cestami kolem přehrady. Všechny skupinky se pak sešly ve Valči na hřišti. Po krátkém odpočinku nás čekaly hry v zámeckém parku, oběd v místní ZŠ a orientace a boj se zlem v bludišti. Zlých čarodějů se potulovalo v bludišti mnoho, ale naštěstí se občas objevil i hodný čaroděj, který dětem pomáhal. Zpáteční cesta na kolech z Valče už byla pro všechny skupinky společná a spojená s dobrovolným koupáním v Pivovarském rybníku. Tento sportovní den jsme opět zakončili zpíváním čarodějnické hymny. Už nám to šlo krásně! Na nástěnkách jednotlivých týmů v sokolovně se začala pomalu rýsovat místa, ke kterým ukazovaly indicie a kde se skrývalo překvapení.


Poslední čarodějický den byl ve znamení míchání čarodějnických lektarů. Něteré skupinky čarodějů zakládaly ohniště, rozdělávaly oheň, jiné připravovaly ingredience na bramborový guláš, těsto na slané a sladké hady a bramborové placky. Před sokolovnou to vypadalo jako ve velké čarodějnické kuchyni. Mezitím se skupiny čarodějů střídaly ve výrobě keramických klobouků a domečků pod vedením paní Mašíčkové v nedaleké keramické dílně v prostorách býlavého družstva. Když se všechno co se navařilo snědlo a keramika byla hotová, představil nám svou tvorbu místní divadelní spolek působící při příměstském táboře pod vedením Davida Barszscze. Herci si sami nachystali scénář, nazvučení, kostýmy a kulisy. Divalo mělo opět velký úspěch! Po skončení divadla obdržely kouzelnické skupiny poslední indicie a obrázky a vydaly se hledat odměny. Všem skupinám se podařilo odměny získat. Následovalo vyhlášení vítězů klání kouzelnických týmů (podle počtu nasbíraných kamínků), rozdávání odměn a rozloučení s táborem.


Bylo to fajn, tak jako vždycky. Díky všem, kteří pomáhali s přípravou zázemí pro tábor a uklízením po skončení (Vojta, Olda), s výpomocí na cyklovýletě (Bára, Vojta) s pomocí v táborové kuchyni (Káťa), s bramborovými plackami (Olda), s přípravou dřeva (Vojta), s balením odměn a stříháním šablon (Maruška J.). Dále díky za zapůjčení přenosného ohniště a kotlíku (Pepa a Pepa) a za přípravu potvrzení pro pojišťovnu (Magda).

Největší dík patří všem, kteří připravují tábor a pak jej hlavně realizují.

Díky Moni, Anet a Veru!