Kopie z Dudek a D.U.S.O.T. v roce 2023 (do zpravodaje)

07.09.2023

Divadelní soubor Dudek a D.U.S.O.T. v roce 2023

Divadelní soubor DUSOT a Dudek je aktivní celý rok. Od loňského roku jsme se zapojili jako partneři do zajištění realizace projektu "Dalešický pivovar - místo setkávání, poznávání a oživovat ní tradic a řemesel" v rámci programu KU - Program Kultura spolufinancovaného z Finančních mechanismů EHP/Norska ve spolupráci s AKCIOVÝM PIVOVAREM DALEŠICE, a.s.
Při porovnání naší a islandské kultury jsme zjistili, že rozdíly mezi nimi nejsou až tak velké. Plán akcí roku 2023 jsme začali plnit hned v únoru. 

4.února jsme se s pivovarem Dalešice a SDH Dalešice podíleli na masopustním reji přímo na pivovarském nádvoří. Tento den jsme širší veřejnost seznámili s islandským Koblížkovým dnem, který je obdobou našeho masopustu. Jak jste někteří z vás mohli zjistit, dobré jídlo a pití přináší radost lidem nejen u nás, ale i na Islandu. Důkazem toho byla ochutnávka islandských koblížků s různými náplněmi a v kontrastu s nimi nemohly chybět produkty z tradiční české zabíjačky ve formě jelit, jitrnic a tlačenky.

Další akcí byla oslava dne piva, která se na Islandu slaví 1.března. K ochutnávce speciálních piv připravených k této příležitosti pivovarem zvaly návštěvníky restaurace naše členky DUSOTu, oděné do islandských krojů.


Měsíc poté jsme předvelikonoční sobotu 1.dubna strávili v pivovaru na nádvoří v dobových kostýmech. Každý návštěvník měl možnost naučit se plést velikonoční pomlázku a to různými způsoby. Všechny přítomné děti byly obdarovány čokoládovými vejci. I tady jsme připomněli, že na islandských oslavách Velikonoc nechybí vyznávání náboženských hodnot, zdobená čokoládová vajíčka a setkávání s rodinou při dobrém jídle. 

Novinkou z loňského října, která nejspíše zakotví v našem programu na delší dobu, jsou kostýmované prohlídky pivovarského muzea "Nejenom pan správce je pivovaru pán". Zde se každý příchozí dozví o netradičních nebo zapomenutých řemeslech, která se vážou k výrobě piva.

V letošním roce jste je mohli navštívit 13.května. A kdo to nestihl, nemusí být smutný. Tyto prohlídky se budou opakovat v podzimní čas a to 14.října.


Největší událostí dusoťáckého roku bylo divadelní představení "Kufr plný peněz". Hlavní hrdinové situační komedie se díky nečekanému nálezu kufříku plného peněz ocitnou v kolotoči plném lží, úplatků a dokonce i nebezpečí. Nově jsme nabídli možnost rezervace míst on-line, které se velmi osvědčilo. Představení mělo 4 reprízy - 3.6., 9.6., 11.6. a 16.6. Že se vše povedlo, jak mělo, potvrzovaly několikanásobné děkovačky a radostná atmosféra v sále i po představení. 

 Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a zároveň bychom vás rádi pozvali na tradiční kostýmované prohlídky, které jsou hrány v reálných kulisách filmu Postřižiny. Budou se konat 26.srpna v rámci Hrabalovské noci v dalešickém pivovaru.


Budeme se na Vás těšit při příštích akcích souboru Dudek a DUSOT.

Magda a Barbora Potůčkovy