ZPRÁVY Z AKCÍ

Čtvrtý ročník zážitkové akce Noc sokolovny Dalešice proběhl opět v rámci akce #BeActive Sokol spolu v pohybu. Touto akcí jsou pohybové, kulturní a společenské aktivity Sokola propojeny s projektem Evropské komise s názvem Evropský týden sportu (EWOS).

Hrabalovská noc se opět velmi vyvedla! Trochu jsme se obávali počasí, ale nakonec vydrželo sluníčko a bezdeští po celou dobu oživených prohlídek. Velká průtrž mračen přišla až těsně po poslední prohlídce.

Zatímco ostatním dětem sotva nastaly prázdniny, tak v Dalešicích začala druhý týden v červenci Letní škola čar a kouzel. V pondělí 10. července přivítaly 40 mladých čarodějnických učňů 4 čarodějnice Blanka, Monika, Verča a Anetka. Po několika seznamovacích hrách se budoucí čarodějové vydali do lesa na tajemné místo, kde je kouzelný mluvící klobouk...

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili letošního úklidu pořádaného v rámci celostání akce Ukliďme Česko!Velké poděkování patří především dětem, které již samostatně obcházejí zadané trasy a sbírají poházené odpadky.
Vzhledem k nepřízni počasí jsme byli nuceni tuto akci přeložit na běžný pracovní den a ani tentokrát se nám však nevyhnul déšt. Nakonec se...